Wczytywanie
Korzystasz z wersji demonstracyjnej. Pełen dostęp do podręcznika kursanta uzyskasz po zakupie jednego z pakietów testów.
KUP TERAZ!

Skrzyżowania ze znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu

Jest to skrzyżowanie, na którym pierwszeństwo przejazdu regulują znaki drogowe: A6, A-7, B-20, D-1, T-6, P-12, P-13.


Rys. 1 Znaki A6b, A6c, A6d, A6e, A-7, B-20, D-1, D-2, P-12, P-13, P-14

Uzupełnieniem znaków ustalających pierwszeństwo przejazdu są tabliczki T-6. Znaki te ilustrują przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu.


Rys.2 Tabliczki T-6a, T-6b, T-6c

Napis lub symbol umieszczony na tabliczce pod znakiem drogowym stanowi integralną część znaku.

Jeżeli na znaku lub tabliczce jest podany układ dróg na skrzyżowaniu (schemat skrzyżowania T-6) liniami o różnej szerokości, to linia szersza oznacza drogę z pierwszeństwem.

Żeby ustalić pierwszeństwo przejazdu na takim skrzyżowaniu, należy w pierwszej kolejności ustalić, kto jest na drodze z pierwszeństwem, a kto na podporządkowanej. Następnie należy zastosować zasadę prawej ręki.

W sytuacji przedstawionej na rys. 3 na drodze z pierwszeństwem jest kierujący pojazdem nr 2, dlatego opuści skrzyżowanie w pierwszej kolejności. Następnie należy rozważyć relację pojazdów znajdujących się na drodze podporządkowanej, czyli pojazdów nr 1 i 3. Kierujący tymi pojazdami są w sytuacji równorzędnej. Pojazd nr 3 wykonuje skręt w lewo, dlatego ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nr 1 jadącemu z przeciwka na wprost.


Rys. 3 Pierwszeństwo przejazdu

Jeżeli oba pojazdy nadjeżdżają z kierunku oznaczonego linią szerszą na tabliczce T-6 lub z kierunku oznaczonego linią węższą, to pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony, z wyjątkiem pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

Jeżeli jeden pojazd nadjeżdża z kierunku oznaczonego linią szerszą (droga z pierwszeństwem), a drugi z kierunku oznaczonego linią węższą (droga podporządkowana), to pierwszeństwo ma pierwszy pojazd, nawet jeśli ten drugi jest pojazdem szynowym. Kierujący pojazdem szynowym również stosuje się do znaku A-7 (ustąp pierwszeństwa).

Na rys. 4 każdy wjazd na skrzyżowanie o ruchu okrężnym jest oznakowany znakiem A-7 „ustąp pierwszeństwa”, w związku z tym każdy dojazd do ronda jest drogą podporządkowaną, zaś samo rondo – drogą z pierwszeństwem. Dlatego ustalenie pierwszeństwa przejazdu w pierwszej kolejności będzie polegało na ustaleniu relacji między pojazdami znajdującymi się już na rondzie – w tym przypadku są to pojazdy nr 1 i 4. Kierujący tymi pojazdami znajdują się w sytuacji równorzędnej, w związku z czym pojazd szynowy nr 4 ma pierwszeństwo w stosunku do kierującego pojazdem nr 1. Po opuszczeniu skrzyżowania przez pojazdy nr 4 i 1 na skrzyżowanie wjeżdżają kierujący pojazdami 2 i 3. Należy pamiętać, że kierujący pojazdem nr 3 – pojazdem szynowym – nie może wjechać na skrzyżowanie podczas zjazdu z niego pojazdu nr 4, ponieważ kierujący pojazdem szynowym nr 3 ma znak A-7 „ustąp pierwszeństwa”, do którego ma obowiązek się stosować.


Rys. 4 Pierwszeństwo przejazdu, skrzyżowanie o ruchy okrężnym

By:
Twój postęp: 0/1205 (0%)

Kliknij "Lubię to" a otrzymasz news'y, porady, pytania testowe i wiele innych z życia kierowców.

© Ltesty.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone
Pomoc zakupu
Potrzebujesz pomocy?
Zobacz krok po kroku jak dokonać zakupu:
Pomoc zakupu >>

Strona używa
plików cookies.

Akceptuję