Wczytywanie

Skrzyżowania równorzędne - pierszeństwo przejazdu

Definicje, przepisy

Skrzyżowania równorzędne są to skrzyżowania, na których nie został wyróżniony kierunek z pierwszeństwem przejazdu. Zgodnie z zasadami pierwszeństwo przejazdu na takim skrzyżowaniu ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony. Mówi nam o tym, art. 25, ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym:

  • Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.
  • Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

Analizując powyższy artykuł ustawy: na skrzyżowaniu równorzędnym mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z prawej strony, a jeżeli skręcamy w lewo – również jadącemu z przeciwka na wprost lub w prawo. Zasada ta nie dotyczy pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo przed innymi, bez względu z jakiej strony nadjeżdża.

Opisana wyżej zasada jest przez kierowców nazywana „zasadą prawej ręki”.

W praktyce:

Odnosząc się do zapisów ustawy, spróbujmy ustalić, w jakiej kolejności przejadą przez skrzyżowanie pojazdy znajdujące się w następujących sytuacjach:

Wariant 1

W tej sytuacji mamy zobrazowany art. 25, ust.1 Prawa o ruchu drogowym. Jeśli na skrzyżowaniu równorzędnym znajdują się pojazdy z przeciwnych stron to pojazd jadący na wprost oraz pojazd skręcający w prawo ma pierwszeństwo przed pojazdem skręcającym w lewo, znajdującym się po przeciwnej stronie skrzyżowania. Podsumowując: pojazd szary oraz pojazd żółty mają pierwszeństwo przed pojazdem niebieskim.

Wariant 2

W związku z zapisem art. 25, ust. 2 Prawa o ruchu drogowym - tramwaj ma pierwszeństwo przejazdu, więc opuszcza skrzyżowanie jako pierwszy. Pojazd fioletowy chcąc skręcić w lewo, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi żółtemu jadącemu na wprost – zatem po ustąpieniu pierwszeństwa pojazdowi żółtemu opuszcza skrzyżowanie jako ostatni. Podsumowując, kolejność przejazdu wygląda następująco:

  • Tramwaj
  • Pojazd żółty
  • Pojazd fioletowy

Wyjątkiem od reguły przedstawionej w art. 25 jest sytuacja, kiedy na skrzyżowaniu znajdują się: pojazd uprzywilejowany oraz szynowy – w takiej sytuacji pierwszeństwo ma pojazd uprzywilejowany, a następnie pojazd szynowy.

Pierwszeństwo pojazdu uprzywilejowanego określa nam art. 9 Prawa o ruchu drogowym, który nakazuje nam ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

Pamiętajmy, że pojazdem uprzywilejowanym jest pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego (art. 2 Prawa o ruchu drogowym). Jeśli na drodze spotkamy radiowóz policyjny, wóz strażacki czy karetkę, która tych sygnałów nie wysyłanie jest ona pojazdem uprzywilejowanym i nie ma pierwszeństwa przejazdu!

Posiadamy już wiedzę w zakresie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach równorzędnych oraz w zakresie pojazdu uprzywilejowanego - zastanówmy się zatem, jak wygląda kolejność przejazdu na przedstawionej poniżej ilustracji.

Wariant 3

Sytuacja wygląda następująco: karetka wysyła sygnały błyskowe – jest zatem pojazdem uprzywilejowanym i posiada pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie. Pojazd czerwony skręca w lewo, więc ma obowiązek ustąpić pierwszeństwo przejazdu pojazdowi białemu. Kolejność przejazdu zatem wygląda następująco:

  • Karetka
  • Pojazd biały
  • Pojazd czerwony

Sytuacje szczególne

Znane są nam zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach równorzędnych, jednak co zrobić w przypadku, gdy zbliżamy się do skrzyżowania i okazuje się, że nikt nie ma pierwszeństwa? Oto przykład:

W tym przypadku z czterech stron zbliżają się pojazdy. Jest to sytuacja nietypowa – przepisy nie przewidują, jak w takiej sytuacji należy się zachować. Tylko uprzejmość kierowców może rozstrzygnąć, który pojazd będzie miał pierwszeństwo przejazdu. Jeden z kierowców powinien wówczas wyraźnie wskazać innemu kierowcy, że ustępuje mu pierwszeństwa (może to pokazać np. światłami, czy gestem). Załóżmy, iż pojazd czerwony ustępuje pierwszeństwa pojazdowi zielonemu. Gdy pojazd zielony opuszcza skrzyżowanie, kolejność przejazdu jest ustalana według zasady prawej ręki. Według tego przepisu pojazd szary (po swojej prawej stronie nie ma już innego pojazdu) jadący prosto, opuszcza po pojeździe zielonym skrzyżowanie, a za nim odpowiednio: pojazd żółty i na końcu pojazd czerwony (które także jadą prosto).

QUIZ

W celu utrwalenia wiadomości wykonaj poniższy krótki test i ustal kolejność przejazdu pojazdów w przedstawionych sytuacjach. Odpowiedzi do testu znajdziesz na dole strony.

Sytuacja 1:

Sytuacja 2:

Sytuacja 3:

Odpowiedzi:

Sytuacja 1: Kolejność: pojazd biały, pojazd żółty, pojazd niebieski.

Sytuacja 2: Kolejność : pojazd czerwony, pojazd żółty, pojazd niebieski

(Pojazd żółty musi przepuścić czerwonego, a niebieski chcąc skręcić w lewo ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa jadącemu po przeciwnej stronie na wprost pojazdowi żółtemu).

Sytuacja 3: Kolejność: pojazd żółty, pojazd niebieski, pojazd czerwony

(Pojazd niebieski chcąc skręcić w lewo ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa skręcającemu w prawo po przeciwnej stronie pojazdowi żółtemu). Pojazd czerwony wyjeżdża z parkingu, zatem jest włączającym się do ruchu – z tego względu przejeżdża przez skrzyżowanie jako ostatni.

Kliknij "Lubię to" a otrzymasz news'y, porady, pytania testowe i wiele innych z życia kierowców.

© Ltesty.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone
Pomoc zakupu
Potrzebujesz pomocy?
Zobacz krok po kroku jak dokonać zakupu:
Pomoc zakupu >>

Strona używa
plików cookies.

Akceptuję